"Fortællinger giver os et glimt af hvem vi er, har været og kan blive”

Siden 2005 har Steiner Storytelling specialiseret sig i at performe levende og inddragende, samt udvikle metoder til at udnytte de mange styrker som storytelling har.

Det gør Steiner Storytelling gennem coaching og undervisning i virksomheder.

Kontor i H52A, Helsingørgade 52 A i Hillerød. Her har vi møde- og kursuslokaler til rådighed, hvis I ønsker at lave et arrangement “ude af huset.”

Steiner Storytelling er stiftet af Steiner Steinmetz.

Når jeg ikke er optaget af storytelling, udøver jeg den japanske kampkunst Aikido og har opnået sort bælte af 2. grad. I Aikido forbinder man sig både fysisk og mentalt til sine medmennesker. Tankegangen med at forbinde, er den samme som i storytelling.

 

Hvad er Storytelling?

- eller på almindelig dansk, historiefortælling.

Det er en effektiv måde at dele viden på, fordi historier er:

Simple

Alle kan fortælle historier. Fortællinger har en begyndelse, en midte og en slutning. Alle kan relatere til en historie. Fortællinger er konkrete og handler om mennesker og hændelser.

Målrettede

Der er altid et mål med fortællingen. Fortællingen skaber struktur i ellers usammenhængende hændelser og derved øge forståelse og mulighed for løsning.

Kreative

Fortællinger formidler en vision om, hvordan man kan overkomme forhindringer på kreativ vis. Fortællinger engagerer drømme. Når mennesket drømmer alene er det blot en drøm, når mennesker drømmer sammen er det begyndelsen på en realitet.

Nemme at sprede

Fortællinger fungerer og spredes nemt på tværs af hierarkiske niveauer. Ved at bruge fortællinger kan man overkomme forhindringer på kreativ vis og sprede et budskab på tværs af niveauer i organisationen, hvilket gør dem nemme at sprede.

Mening

Fortællinger skaber mening - og velstrukturerede fortællinger skaber forståelse af kompleks viden. Mennesker har i alle tider og i alle kulturer fortalt historier for at skabe mening og sammenhæng, værdiafklaring. Fortællinger fungerer som kommunikationsmiddel i vores personlige liv, så det er kun naturligt også at bruge det bevidst og professionelt i vores arbejdsliv. Vi er alle en del af et fællesskab; arbejdspladsen, afdelingen og virksomheden. Storytelling kan få os til at se tingene på en mindre faktuel måde, fordi historien taler til nogle helt andre dele af vores bevidsthed.

Værdier danner baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler. Fortællinger kan formidle værdierne i et sprog, som alle forstår. Værdierne giver nu mening, fordi de taler både til fornuft og følelser. At fortælle historier er at dele værdier.

Værdierne er i jeres kernehistorie

Medarbejderhistorier er en guldgrube for virksomheden. Når vi fortæller historier til vores kollegaer, deler vi værdier, viden og erfaringer. Vi viser at vi er en del af virksomheden. Den erfaring vi oplever igennem fortællingen formidler vi videre og videre og videre. Medarbejderne skaber deres virkelighed i deres sprog og denne virkelighed lever og cirkulerer i organisationen. Klare konkrete historier kan effektivt formidle jeres erfaringer og mål. Gør det tydeligt for nye medarbejdere hvorfor de vil arbejde hos jer.

Sikrer at fortællingens værdier er tydelige

Ved at anvende nogle meget enkle fortælleskabeloner, er det nemmere at fortolke fortællingerne. Du kan naturligvis aldrig helt sikre dig, at folk opfatter og fortolker den samme historie på fuldstændig samme måde. Vores mentale billeder af tingene vil altid variere lidt. Sådan er det. Derfor er det vigtigt at fortællingerne er enkle i bedste forstand. De må ikke være fortænkte eller for specifikke.

Fortæl historien godt, så den bliver fortalt af alle i virksomheden

En god kernehistorie fortalt godt, bliver en del af virksomhedens DNA. Steiner Stortelling hjælper med at fortælle den kernehistorien om virksomheden og styrer processen, så alle led af jeres organisation fortæller dem godt. Så får både I og jeres kunder et skarpt snapshot af hvem I er og hvad I kan.

Sikre og vedligeholde historierne

Kernehistorien skal løbende fortælles og ind tænkes i alle relevante sammenhænge, således at medarbejderne kan tage ejerskab for kernehistorien. Kernehistorien plejes gennem at ledelsen etablerer en platform, hvor medarbejdere kan dele og udveksle nye som gamle fortællinger.

Effektivt ledelsesværktøj

Storytelling er en effektiv metode til at gøre budskaber levende og tydelige. Det skaber loyale kunder og medarbejdere, når I italesætte de værdier virksomheden bygger på. Storytelling kan zoome ind på jeres værdier og udvikle visioner og strategier. Når ledelse og medarbejdere fortæller historier, afdækkes tavs viden, holdninger og uformel kompetence. Hermed styrkes organisationens kultur, hukommelse og vidensdeling.

Når I arbejder med de historier som cirkulerer i virksomheden, bliver det også tydeligt hvilken kultur der er fremherskende. Historierne ER allerede i virksomheden og Steiner Storytelling hjælper jer med at finde frem til dem.

ENHVER VIRKSOMHED HOLDES SAMMEN OG UDVIKLES VED HJÆLP AF SINE HISTORIER

 

Let's do great thinKs together

Se mit CV

Fortalt for 120.000 1.100 arrangementer Faciliteret +60 workshops Bogudgivelse “Lystløgner Aften” 9 sæsoner “FortællerAngreb” på 200 skoler Projekter for kommuner og private B7 Baltic EU-projekt i Tallinn Estland Speakopgaver Lederuddannelse – ledelseserfaring Læreruddannelse

Styrk jeres

budskaber og bliv husket


24 84 66 70
Forside
HVEM
HVAD
Løsninger
KONTAKT