Styrk din mødeledelse med

STOP AFRAPPORTERING NU! • SKRIV OP – IKKE NED • TYDELIGT MÅL

Meetamins er rene mødevitaminer,
som skaber energi og gør jeres møder mere effektive.

STOP AFRAPPORTERING NU!
Glem ”bordet rundt” og undgå at bruge den kostbare mødetid på afrapportering.
Drop monologformen, hvor vi passivt informerer hinanden om ting, som det ville
være nemmere at sætte sig ind i på et andet tidspunkt.
Møder skal ikke bruges til ineffektiv videndeling, men til at skal skabe fremdrift.


SKRIV OP - IKKE NED
Når du skriver de ting, I taler om, op på en tavle i stedet for ned i et referat, giver
det deltagerne mulighed for at følge og fastholde ideer samt beslutninger
undervejs, og de bliver lettere at huske efterfølgende.


TYDELIGT MÅL
I stedet for at tænke på, hvad I skal i gang med, så tænk på, hvor I skal hen.
Hvad skal deltagerne have med fra mødet?
Vælg så mødeform ud fra dette. Der findes ikke én model til det hele.
En model kan være Fungerer – Udfordrer – Mål – Aftaler
Et møde kan sagtens indrettes, så nogle i gruppen er med i begyndelsen af
mødet, mens andre er med under hele mødet eller sidste halvdel.
”Forestil dig at kunne skære 20 % af længden af alle møder.”

SKAB EFFEKTIVE MØDER

OPEN - DIALOG - CLOSE metoden

OPEN

Luk perspektiverne op.
Skaber motivationen, oplevelsen af at være med.
Når deltagerne får sagt noget højt i gruppen eller til sidemanden, inden for de
første 15 minutter, så er der langt større sandsynlighed for, at de også bidrager
senere. Det er vigtigt, for det er her de skal tage ejerskab for beslutningerne.

DIALOG

Engagerer og skaber forståelse af perspektiverne.
Perspektiverne forbindes til deltagernes virkelighed.
Mødeleders opgave er at sikre, at alle er i gang med at skabe forståelse.
Vi skaber først forståelse og dialog, når deltagerne lytter.

CLOSE

Prioriterer perspektiverne.
F.eks. fra 10 til 3 perspektiver. Resten kan tages op senere, når det vurderes fordelagtigt.

Forside
HVEM
HVAD
Virksomheder
Formidling
Skoler
Lystløgner Aften
KONTAKT