Styrk jeres stærke kernehistorie

 

Den bedste historie vinder!

Lad jeres stærke kernehistorie arbejde for jer.

Vil du gerne:

  • Styrke jeres brand og skille jer ud fra mængden?
  • Have loyale kunder og engagerede medarbejdere?
  • Skabe mere salg?

Historier engagerer jeres kunder
Skaber et nyt perspektiv
Storytelling forenkler det komplekse
Lad jeres historier forstærke brandet

Den rette historie formidler jeres værdier i et sprog, som alle kan forstå.

KERNEHISTORIEN
Den rette kernehistorie:

  • er kort
  • bidrager til øget forståelse
  • 'rings true' - er troværdig.
  • indbyder til genfortælling.

Fordelen ved at bruge storytelling fra et ledelsesperspektiv er, at det er en simpel metode til at forenkle det komplekse.
Mange virksomheder har en tendens til at tale om problemer og løsninger på et overordnet niveau. Det gør det svært for medarbejderne at omsætte til praksis.

Arbejdet med kernehistorien er et stærkt supplement til den eksplosive stigning af content på internettet, hvor jagten for længst er sat ind på de populære Google søgeord. Søgeordene vil fortsat stiger i pris og det gør det svært for jer at blive Top of mind indenfor jeres felt. Derfor skal I arbejde med jeres skarpe kernehistorie - så bliver I forstået og husket.

HØSTE - SPREDE - SIKRE

HØSTE de stærke historier I allerede har i virksomheden.
SPREDE 
historierne så de bliver en del af jeres DNA.
SIKRE 
at historierne bliver fortalt igen og igen.
Dét styrker jeres brand, øger loyaliteten hos jeres kunder og skaber mere salg.

METODEN
  1. Historierne høstes
      Indsamles på workshops og ved interviews med nøglepersoner.
  2. Historierne slibes til
      De historier som har substans og relevans for opgaven udvælges og slibes til.
  3. Historierne præsenteres
      Der udarbejdes både en mundtlig, en skriftlig og en videoudgave. Deltagerne lærer at fortælle historierne godt.
  4. Historierne spredes internt og eksternt
  5. Historierne sikres
      Historierne skal løbende fortælles i alle relevante sammenhænge, således at medarbejderne kan tage ejerskab på historierne.
  6. Historierne plejes
      Ledelsen etablerer en platform, hvor medarbejdere kan dele og udveksle nye som gamle historier.

Intet inspirerer en virksomhed så meget, som en god fortælling om, hvordan en kæmpekontrakt blev vundet på trods af dårlige odds.

3 FUNKTIONER
#1 DELE VIDEN MED ANDRE
Fortællingen kan være med til at formulere den tavse viden, eksempelvis ved at give eksempler på opgaveløsning.
#2 SKABELSE AF IDENTITET
Når vi fortæller om, hvem vi er her i afdelingen, er vi med til at definere os som gruppe og afgrænse os fra andre.
#3 SKABER NYE PERSPEKTIVER
Når flere personer fortæller om den samme situation, men ud fra egen synsvinkel, får vi pludselig øje på forhold, der er af betydning for andre – og derved også for os selv. Man kan sige at vi bruger fortællinger, som en måde at bytte perspektiver på.

TALE ER ARBEJDE
Storytelling handler om, at vi kan blive mere effektive med vores kommunikation.
Når vi lærer at tale mere effektivt, bliver vi mere produktiv.

RETURN OINVESTMENT
- Hvad er ROI på storytelling? Spørgsmålet kommer ofte når jeg taler med ledere og mellemledere. Er det et reelt spørgsmål? Eller en venlige måde at komme med en negative pointe? Målbarhed har kun værdi, når der er et reelt ønske om at opnå forståelse, og der er vilje til at følge op med handling på det der kommer frem.

Når Storytelling leverer budskabet mere effektivt, er omkostningerne tæt på nul, og ROI er derfor meget høj. Den eneste omkostning er at lære at tale mere effektivt.

Alle mennesker lærer at fortælle historier fra barnsben af, så processen med at opgradere voksnes storytelling kompetencer sker meget hurtigt.
En ekstra fordel er, at kommunikation ved hjælp af historier betyder mere kortfattet tale. Det medfører lavere omkostninger i forhold til ledelses- og medarbejdertimer, da talen bliver mere effektiv.

HISTORIENS MAGT
Virksomheder vinder markedsandele ved at bruge de rigtige historier. Præsidenter og statsministre vinder valgkampe. I mange situationer drejer det sig ikke om at have ret - men om at have den rigtige og mest overbevisende historie.

Den bedste historie vinder!

#1 Effektiv vidensdeling

Fortællinger er konkrete og målrettede og involverer implicit den ”tavse” viden, som bidrager til en bedre opgaveløsning.

#2 Skaber mening

Fortællinger er kulturel ’sensemaking’ og italesætter de uformelle historier, som skaber mening og sammenhæng i kulturen.

#3 Skaber identitet

Fortællinger er identitetsskabende og hjælper med at engagere, definere og samle forskellige perspektiver til en samlet historie.

#4 Målrettet kommunikation

Fortællinger som er strategisk udvalgt, understreger en pointe som tydeliggør jeres budskaber, visioner og strategier.

Forside
HVEM
HVAD
Løsninger
KONTAKT